И јас сум дете како тебе


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Пример на одлично спроведен едукативен партнерски проект помеѓу Македонија, Романија, Унгариа, Хрватска, Малезија и Аргентина - “И јас сум дете како тебе”.
Може да послужи како извор на идеи за активности, лесно спроводливи и со позитивен ефект на сите учесници.
Искористете го eTwinning и разни други безбедни платформи за спомени, споделени знаења и вештини кои ќе се вечно полезни.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 156
Рејтинг: