Централна симетрија


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Даниела Стојановска
Автор: Даниела Стојановска
Опис: Видео презентација на пресликување на точка, отсечка и 2Д форма, соцентрална симетрија.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Курс
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 117
Рејтинг: