БАЈКА ЗА ЛЕБЕДОТ - ПОИМ ЗА БАЈКА

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Маја Атанасовска Спасеска
Автор: Маја Атанасовска Спасеска
Опис: Презентацијата е наменета за запознавање на учениците со поимот бајка. Започнува со интерактиван игра со учениците , преку која полесно се доближуваме до целта на часот. Во презентацијата се додадени и слики аудио елементи и ресурси кои дополнително ги водат учениците кон совладување на целта на часот.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 138
Рејтинг: