Демонстрациите и нивната улога во наставата по физика


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Демонстрацијата има истражувачки карактер и неопходно е таа да биде проследена со теории, а тоа значи дека не е доволно само набљудување и мерење туку треба да се донесат и одредени заклучоци и решенија. Потребните материјали се наоѓаат и се користат во секојдневието па поради тоа се изводливи и дома. Изведените демонстрации и експерименти треба да се евидентираат со фотографирање или снимање, со задолжителен опис.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 155
Рејтинг: