Млади истражувачи


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Пример за одличен наставнички е-дневник, паметник, кој спасува од заборав се што сте сработиле, вие и вашите ученици.Изобилува со објави и линкови до овјави кои се од суштинско значење за еден квалитетно оддржан час. Со мала подготовка и калапење во временска рамка одличен за настава од далечина.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 150
Рејтинг: