Час 7 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование за одделенска настава


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Седми наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на дланката, односно, дланкограм е предизвик од моторички аспект за цртање-движења со појака и послаба рака околу една и околу друга шака. По завршување на цртањето, истиот цртеж да се исече со ножички, што претставува уште една физичка вежба и манипулација со раце. По исцртани и исечени 5-6 дланкограми може да се искористат како реквизити и нагледни средства за физички актиности во просторот во собата. Сите вежби кои можат да се изведат со исечените дланкограми се покажани во оваа видео, а учениците и родителите може да изберат дел од нив
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 142
Рејтинг: