Час 6 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Шести наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на стапалото, односно, планктограм е предизвик од моторички аспект за цртање-движења со појака и послаба рака околу една и околу друга нога. По завршување на цртањето, истиот цртеж да се исече со ножички, што претставува уште една физичка вежба и манипулација со раце. По исцртани и исечени 5-6 планктограми може да се искористат како реквизити и нагледни средства за физички актиности во просторот во собата. Сите вежби кои можат да се изведат со исечените плантограми се покажани во оваа видео, а учениците и родителите може да изберат дел од нив.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 156
Рејтинг: