Час 5 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование за одделенска настава


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Петти наставен час од темата Запознај се со своето тело. Методската единица за мерење на телесна маса на ученикот ја даваме на интересен начин. Преку број на повторувања на одредена физичка вежба, се мотивира ученикот да вежба и да ја запомни својата телесна маса. Во часот се опшани повеќе вежби за скоро сите цифри од 0 до 9. Асоцијативно се дадени претежно вежби на подот или подлогата, за да ги разликува од вежбите за височина. Ученикот и родителот може да изберат дел од нив и да ги повторат по три до четири пати избраните 2-3 различни вежби.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 149
Рејтинг: