Полугодишен тест на знаењата по физика за 8 одделение

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Што и колку научивме?
Тест на знаења по физика за VIII одделение (1- група)
Упатство за работа:
Тестот содржи 32 прашања од наставниот материјал по физика што го изучивте во првото полугодие. На секое прашање треба внимателно и уредно да одговориш. Најпрво внеси ги општите податоци што ти се бараат. Одговори ги оние прашања за кои си сигурен, а потоа врати се на потешките. Работи со пенкало. Не користи коректор. Секој треба да работи самостојно. Тестот трае 40 минути.
Име и презиме: __________________________________________ одд:_____ датум:_______
ИЗБЕРИ ГО НАЈДОБРИОТ ОД ПОНУДЕНИТЕ ОДГОВОРИ И ЗАОКРУЖИ ЈА БУКВАТА ПРЕД ОДГОВОРОТ. ЗА СЕКОЈ ТОЧЕН ОДГОВОР СЕ ДОБИВА ПО ЕДЕН ПОЕН.
(Вкупно поени: 32; од 0 до 8 поени = 1; од 9 до 15 поени = 2; од 16 до 22 поени = 3; од 23 до 29 поени = 4; од 30 до 32 поени = 5.)
Освоени поени:____ ОЦЕНА:_____ предметен наставник:_________________

Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 1516
Рејтинг: