Букварка за второ одделение


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Автор: Наташа Тодоровска
Опис: Интерактивен линк за слушање и меморирање на песна или гатанка и вежбање на пишување на печатни букви
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 93
Рејтинг: