Видови линии-големи печатни букви


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Автор: Наташа Тодоровска
Опис: Интерактивен работен лист за препознавање на сите видови линии кои се елементи на печатните букви од кирилицата
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 94
Рејтинг: