Час 3 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Трет наставен час од темата Запознај се со своето тело. На овој час е демонстрирано комплекс од динамични вежби кои се атрактивни за учениците од оваа возраст. Целтта е да се претстават поголем број на движења, а ученкот и родителот да изберат дел од нив кои ќе ги изведуваат за време на часот или по завршување на наставата. По првите два пасивн часови, ова е еден подинамичен со цела да ја најаваи суштината на предметот Физичко и здравствено образование во наставата.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 41
Рејтинг: