Час 2 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: По завршување на првиот наставен час на кој во краток временски период учениците престојуваат во училиштето и се запознаваат со одделенската наставничка и наставникот по физичко и здравствено образование како тандем наставник, го започнуваме и вториот час на кој на учениците и на родителите им ја претставуваме скратената годишна програма за онлајн настава, планирање по предметот ФЗО како и структура и времетраење на часот, а секако и потребните реквизити за онлајн настава и нивни алтернативи.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 47
Рејтинг: