Квиз Агрегатни состојби на материјата


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Александра Блажевска
Автор: Александра Блажевска
Опис: Оваа активност нуди можност преку интерактивна игра учениците низ забава да го гопроверат знаењето за темата Агрегатни состојби на материјата, Хемија 8 одд.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 169
Рејтинг: