Латинизми, грцизми и интернационализми во македонскиот јазик


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Ненад Начковски
Автор: Ненад Начковски
Опис: Презентација од темата Класични јазици по изборниот предмет Класичната култура во европската цивилизација за VI одделение.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Истражување
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 124
Рејтинг: