График на линеарна функција

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Претставување на линеарна функција табеларно и графички
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 130
Рејтинг: