V.2.Семејството и обичаите во античка Хелада и Рим


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Ненад Начковски
Автор: Ненад Начковски
Опис: Виртуелна онлајн настава.
V тема: Секојдневие, општествен и приватен живот
Лекција: Семејството и обичаите во античка Хелада и Рим
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 117
Рејтинг: