Трансформација(Упростување) на алгебарски изрази


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Интерактивна презентација во која има вметнато игри. Едната е направена директно тука. Добро е да се работи слајд по слајд и за време на час, а не за домашна работа како би имало повеќе интеграција со учениците. Посебно да се обрне внимание на слајд 8 каде е квизот. Презентацијата може да се експортира во PDF и да се прерабоотува по желба на наставникот.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Наставна програма
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 149
Рејтинг: