Квиз(игра) за подредување на дропки, децимални броеви, периодични децимални броеви и проценти


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Во лентата најгоре се зададени дропки,децимални броеви,проценти кои со влечење треба да се наместат на соодветното место од најмал до најголем. Водич нека биде стрелката во играта. Самото упатство е наведено и во самата игра. Точно намстените броеви ќе се обојат со зелена боја. Во спротивно бројот е на погрешно место
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 121
Рејтинг: