Квиз за бројни изрази


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Прашањето со бројниот израз во кој се застапени операциите: собирање, одземање, множење, делење и квадрирање како и употреба на загради е зададено лево и треба да се одбере еден од понудените одговори. Времето за размислување е ограничено.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 149
Рејтинг: