Квиз(игра) за квадрирање


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: На лентата е даден број кој треба да се квадрира а под него треба да се чекира точниот одговор од зададените неколку опции.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 156
Рејтинг: