Делење на двоцифрен број со едноцифрен и заокружување на една децимала


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Играта е направена во Scratch. Играта е наменета за ученици од 6-8 одделение.Се започнува со кликање на зеленото знаменце.Откако ќе се поделат броевите се дава одговор на прашањето во полето под него.Реазултатот од делењето се заокружува на цел број.Се продолжува со одговорите се додека не се стигне до жолтото топче со што играта завршува.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 130
Рејтинг: