Бројни изрази(My figure)


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Вежби за бројни изрази со ученици од 6то одделение. На овој начин учениците подобро ќе ја запознаат мојата личност. Секој колега може да го примени истиот начин со цел да се повторат знаењата до 5то одделение за бројни изрази, начин на изведување на операциите и употреба на загради.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Наставна програма
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 156
Рејтинг: