Кодирање без компјутер – Coding without a Computer


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Во последните години често ги одбележуваме седмиците на кодирање со многу пријатели од целиот свет. Не секогаш ни е потребна ИКТ за да го сториме тоа. Доволни се малку фантазија и добро расположение. По разгледувањето на презентацијата и ресурсот Зошто треба да го донесеме кодирањето во нашата училница?, можете да се запознаете со повеќе начини на кодирање без и со компјутер. Преку оваа презентација ќе се запознаете со Морзеовата азбука и со бинарните броеви. Секој компјутерски систем е составен од голем број на дигитални струјни кола (кола со две можни состојби: 1 - on, и 0 - off). Во компјутерските системи, со користење на комбинации од нули и единици (т.н. бинарни шеми), може да се чуваат секакви податоци (нумерички вредности,знаци, реченици, слики,..)

Област: Природни науки
Предмет: Информатика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 175
Рејтинг: