Ден на дигитално учење


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Како наставен кадар и директни актери во образованието, имаме потреба личните искуства од секојдневната работа да ги споделиме со колегите, учениците, родителите.
Еден од деновите кога го правиме тоа е Ден на дигитално учење.
Тој ден ги промовираме и алатките со кои ги доближуваме отворените образовни ресурси и е-учењето до нашите ученици и родители.
Во овој кус напис ќе најдете линкови кои ќе ве упатат на следните содржини:
1. Како да направиме Sway презентација?
2. Padlet – идеална алатка за соработка
3. ThingLink во наставата
4. Направи дигитална книга со алатката storyjumper
5. Употреба на социјалните мрежи во основното образование, блог и интернет страници во наставата по физика
(Да ги активирате интерактивните постери во презентацијата, кикнете на линкуваниот текст што се наоѓа под постерот – сликата)

Област: Природни науки
Предмет: Информатика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 159
Рејтинг: