Интернет страница - Физика за основно образование


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: По одржаната обука, на која бев обучувач, го искористив направениот простор и новата регистрација да создадам веб сајт за македонските основци – Физика за основно образование. Често користен ресурс како прилог кон новата кембриџ програма по предметот физика. Според реакциите на моите колеги и ученици, одличен и потребен ресурс кој тековно се надоградува.
Првата страница е општа, со многу линкови од други корисни ресурси и сите теми од тековната програма по физика.

Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 277
Рејтинг: