Час 1, за 6-9 одд. Физичко и Здравствено Образование


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: На првиот час за 6-9 одделение ќе ги запознаеме сите ученици и нивните родители за Скратена прогама за онлајн настава по предемтот ФЗО, кои теми и содржини се планирани за текот на цела година и на кој начин ќе се одвива онлајн часот.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 72
Рејтинг: