Час 5 за 6-9 одд. за Физичко и здравствено образование


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Петти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: Вежби за правилен физички развој со реквизит топка и тема Вежби за развој на општа моторичка со употреба исто така на реквизит топка. Ова е прв час за презентација на вежбите со реквизит топка и затоа е час за обучување, со цел подобрување на координација на телото. Наставникот на овој час може да го презентира часот пред учениците, да ги појаснува вежбите и да предлага слични на нив.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 66
Рејтинг: