Драматизација на „Алиса во земјата на чудата“

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Елида Мелова
Автор: Елида Мелова
Опис: Текстот е адаптиран за да може да се одглуми со ученици од 4-6 одделение.
Област: Уметност
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 159
Рејтинг: