СВЕТЛИНА


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОЗТЕР
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 257
Рејтинг: