ПОИМ ЗА ПЕРИМЕТАР, ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Адријана Тодорова
Автор: Адријана Тодорова
Опис: Видео во кое се објаснети и прикажани преку анимации поимите периметар, плоштина и волумен
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 195
Рејтинг: