ПОИМ ЗА ДРОПКА


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Адријана Тодорова
Автор: Адријана Тодорова
Опис: Едукативно видео за воведување на дропки.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 197
Рејтинг: