Анализа на стихотворба со примена на техники од ЈП


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Зорица Милкова
Автор: Зорица Милкова
Опис: Анализа на стихотворбата "Песна за месеците" - применета техника "книга на одделението" од проектот Јазична писменост во почетните одделениа
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Графики/фотографии
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 155
Рејтинг: