Пример за проектна задача

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Зорица Милкова
Автор: Зорица Милкова
Опис: Во прилог е образец за проектна задача по музичко образование
Област: Уметност
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Документ за преземање
Лиценца: Слободно менувај, но потоа сподели овде
Број на преземања: 159
Рејтинг: