Меѓупредметно интегрирање на содржините ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ и ФИЗИКА


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Една од клучните врски помеѓу овие два наставни предмети се физичките величини и нивните единици мерки.
На интересен и игрив начин ќе ги научиме единиците мерки за должина, плоштина, волумен, време, маса и сили. Ресурсот има можност на дополнување со нови содржини, во зависноет од програмата и барањата на планиреното за секоја учебна година.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Анализа
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 758
Рејтинг: