Земја - активна планета


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Ана Ивановска
Опис: ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар - Скопје
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 410
Рејтинг: