СОБИРАЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Адријана Тодорова
Автор: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен работен лист за собирање на децимални броеви. Задачата е поставена во вид на игра, во која треба учениците да ги поставуваат броевите на соодветното место.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 290
Рејтинг: