ЗАЈАЦИ И КАФЕЗИ (НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК)


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Адријана Тодорова
Автор: Адријана Тодорова
Опис: Видеото еднаш како ресурс е објавено на англиски јазик, ова е македонската верзија. Во него на почетокот се покажува како со поош на POWER POINT може да се креираат фигури, а потоа е дадена примената на деливоста преку анимација.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 377
Рејтинг: