МНОЖЕЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Адријана Тодорова
Автор: Адријана Тодорова
Опис: Презентација во која е опишан методот играње улоги како пчелки и цветови за да се совлада множењето и делењето на децимални броеви
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 251
Рејтинг: