Осна симетрија во координатен систем


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Адријана Тодорова
Автор: АДРИЈАНА тОДОРОВА
Опис: Интерактивен онлајн час во кој учениците се запознават со поимот координатен систем и осна симетрија. Исто така вежбаат примена на внесување на точки во координатен систем и осна симетрија во координатен систем
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 265
Рејтинг: