Игри

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Игри што ги играле нашите дедовци и баби од Охридскиот крај.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Високо
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Друго
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 511
Рејтинг: