Наставна содржина: Имам свое мислење и го почитувам мислењето на другите

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Ученикот/ученичката:
- да спознава дека секој има свое мислење/ различно или исто со другите;
-да ја прифати раличноста како позитивност;
-да ги почитуваме другите,на тој начин го зајакнуваме позитивното чувство за себе.
- почитување на традициите и вредностите;да ги почитуваме другите,на тој начин го зајакнуваме позитивното чувство за себе

Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Високо
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Документ за преземање
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 377
Рејтинг: