Хардверски делови во кукиштето


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Маја Лошанска Тодоровска
Автор: Маја Лошанска Тодоровска
Опис: Опис и карактеристики на деловите во кукиштето
Област: Технички науки
Предмет: Информатика
Ниво на образование: Високо
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 466
Рејтинг: