Изработка на електронски книги


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Интересен начин на претставување трудови и активности.Погодно за сите возрасти, како авторски труд, проектна активност, домашна зада со можност за заедничко уредување. Обидете се, лесно и интересно со нови можности за додавање на видео и аудио пораки.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Курс
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 472
Рејтинг: