Агрегатни состојби и воден циклус

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: При нормални надворешни услови супстанциите ги среќаваме во три агрегатни состојби: цврста, течна и гасовита. (плазмата се смета за четврта агрегатна состојба која ретко се среќава на планетата Земја). Агрегатните состојби на телата при исти надворешни услови зависат од релативната молекулска маса, структурата на молекулите и видот на меѓумолекуларни дејства во супстанцијата.
..................
Атмосферските врнежи делумно испаруваат, а делумно образуваат повремени и постојани водотеци и водни површини, а делумно се впиваат во почвата и ги создаваат подземните води.

Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 636
Рејтинг: