Електрицитет


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Процесот на откинувањето или присоединувањето електрони кон неутралните атоми е наречен јонизација.
Јонизацијата може да се реализира и кај молекулите.
Ако ваков процес на создавање вишок или кусок на електрични полнежи се случува со атомите или молекулите кај некое тело, тогаш зборуваме за електризирање на телото.

Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 645
Рејтинг: