Питагорова теорема

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Снежана Захариева
Автор: Снежана Захаиева
Опис: Нешто повеќе за Питагора, Питагоровата теорема и нејзино докажување
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Белешки за предавање
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 445
Рејтинг: