Увод во античката лирика


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Ненад Начковски
Автор: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение.

Увод и особености на античката лирика. Прочуени лиричари од хеленската и римската книжевност. Извадок од лирска песна на римскиот лиричар Катул (фрагмент бр. 51).
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 287
Рејтинг: