Интерактивен квиз со прашања од темата „Класични јазици“


https://docs.google.com/presentation/d/1EsJ0rcHNOy275ofdPPTHZEKIfXie1IDzpzInLlEvsns/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.p
Прикачен од: Ненад Начковски
Автор: Ненад Начковски
Опис: Интерактивен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение.

Интерактивен квиз со прашања од првата тема „Класични јазици“.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Погледни и прочитај, само за лична употреба
Број на преземања: 295
Рејтинг: