Видови писма

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Ненад Начковски
Автор: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение.

Графички приказ на трите видови писма создадени од почетокот на цивилизацијата и нивното толкување.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Белешки за предавање
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 353
Рејтинг: